Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Seksuele gezondheid


Uit onderzoek van GGD IJsselland is gebleken dat Somalische jongeren weinig kennis hebben over seksualiteit en seksuele gezondheid. Het bleek een onderwerp te zijn waar een enorm taboe op rustte en waar Somalische jongeren moeilijk over konden praten omdat zij vonden dat dit ging om privé situaties. Daarnaast bleek uit gesprekken met de imam en sleutelfiguren uit de gemeenschap dat de SOA/HIV problematiek veel voor kwam en mensen hier zeer ongerust over waren en hier met elkaar over wilde spreken. KARDO had daarom in samenwerking met GGD IJsseland in 2014 een project ontwikkeld waarbij de focus lag op Somalische nieuwkomers. Middels dit project werd de doelgroep geïnformeerd over seksualiteit en seksuele gezondheid.


Resultaat

Er zijn 6 radio-uitzending ontwikkeld en uitgezonden waar gemiddeld 2000 mensen per uitzending naar geluisterd hebben. Tevens is er een voorlichtings- en discussiebijeenkomst georganiseerd waar 65 mensen aan hebben deelgenomen. De deelnemers zijn uitgebereid geïnformeerd over seksualiteit, veilig vrijen en anticonceptie. Bovendien weten zij nu hoe ze zich kunnen laten testen in het geval van een seksuele aandoening.