Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Je bent niet alleen


Sinds begin maart 2020 wordt Nederland geconfronteerd met een ernstige pandemie die nog niet eerder in deze hevigheid in Nederland is voorgekomen en al veel mensen heeft besmet en anderen zijn overleden. Als gevolg van deze Corona crisis heeft de overheid een aantal maatregelen genomen die veel invloed hebben op het leven van mensen. Hoofdzakelijk die van ouderenen en zieken, die hierdoor het huis niet uitkunnen en hun boodschappen niet kunnen. Het gevolg hiervan is dat ze in een isolement terecht komen en kunnen vereenzamen. Daarnaast kunnen mensen in de armoede terecht komen omdat zij hun baan dreigen te verliezen.

Alhoewel wij de noodzaak van al deze maatregelen begrijpen, maken wij ons als organisatie ook zorgen over de gevolgen die dat heeft voor ouderen, chronische zieken en mensen die in armoede moeten leven. Middels dit project willen ondersteuning bieden aan de kwetsbaren in Zwolle en omgeving.


Doelstelling:

  • Bevorderen van hulp aan kwetsbare mensen;

  • Stimuleren van persoonlijke ondersteuning;

  • Bieden van praktische steun;

  • Voorkomen van isoloment en vereenzaming.


Activiteteiten:

  • Doen van boodschappen: voor ouderen en zieken zullen onze vrijwilligers de boodschappen doen en thuis afleveren.

  • Transport: wij bieden transport aan ouderen en zieken die met enige regelmaat naar o.a. het ziekenhuis of huisarts moeten en geen hulp van buitenaf krijgen.

  • Bezoeken van ouderen: het bieden van een luisterend oor voor ouderen die behoefte hebben aan sociaal contact door middel van een kort bezoekje.

  • Tuinonderhoud: het onderhouden van de tuin voor zieken en ouderen die hier zelf niet toe in staat zijn of hierbij hulp nodig hebben.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Oranjefonds.