Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

De Verschilmaker


Stichting KARDO voert activiteiten uit in Zwolle en omliggende gemeentes gericht op integratie en participatie in de samenleving. De activiteiten breidde de laatste tijd sterk uit en hierdoor hebben wij veel behoefte aan nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers die momenteel bij onze organisatie werken zijn hoofdzakelijk mensen van middelbare leeftijd en ouder. Het is voor ons lastig om jonge vrijwilligers te vinden. Met dit project willen wij jongeren interesseren in het vrijwilligerswerk en binden aan KARDO.

Doelstelling

  • Het bereiken, informeren en motiveren van jongeren om vrijwilligerswerk te gaan doen;
  • 22 nieuwe vrijwilligers werven met een migranten achtergrond;
  • De (nieuwe) vrijwilligers training en begeleiding aanbieden.


Dit project wordt medemogelijk gemaakt door het OranjeFonds.