Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

De kracht van Afrikaanse jongeren


Verschillende onderzoeken hebben inmiddels voldoende aangetoond dat de integratie van Afrikaanse vluchtelingen jongeren moeizaam verloopt. Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling waar wij een positieve bijdrage aan willen leveren. Daarbij vinden wij het van belang dat de doelgroep meer inzicht krijgt in de eigen talenten en kwaliteiten van waaruit zij betaald werk kunnen vinden. Wij hebben daarom het initiatief genomen om een project te ontwikkelen waarin wij, zelf afkomstig uit Afrika, een aantal leden van de doelgroep in de periode van een jaar een algemene vorming aanbieden gecombineerd met het ontwikkelen van vaardigheden. Tegelijkertijd volgen zij een leerwerk traject. Het uiteindelijke doel is dat zij de deelnemers zullen doorstromen naar betaalde arbeid of voldoende gemotiveerd zijn om de afgebroken opleiding weer op te pakken.


Doelstelling

  • Bevorderen dat deelnemers een leef en werk ritme opdoen;

  • Vertrouwen in hun eigen kunnen versterken;

  • Inzicht geven in hun eigen kansen en talenten;

  • Vergroten van hun kennis op de arbeidsmarkt;

  • Aanleren van kennis en vaardigheden gericht op de arbeidsmarkt;

  • Stimuleren dat deelnemers kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen en betaalde arbeid.