Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH)

Aan het eind van 2020 werd Somalië nog steeds geconfronteerd met regenvallen, woestijnsprinkhanen, (plotselinge) overstromingen en de COVID-19 pandemie. KARDO Somalië heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen ervan. Uit het evaluatierapport van januari 2021 is naar voren gekomen dat het toegang tot voldoende schoon water beperkt is. Door de overstromingen zijn meer dan 45 ondiepe putten en in totaal 93 boorgaten In Jowhar, Mahadey en Balcad beschadigd.

De nasleep hiervan is dat de hoeveelheid werkende boorgaten niet kunnen voldoen aan de behoefte. De inwoners staan vaak uren in de rij om zichzelf te voorzien van water. De functionerende boorgaten gaan vaak kapot door overmatig gebruik. Daarnaast is geconstateerd dat men leeft in erbarmelijke omstandigheden als het gaat om hygiëne en sanitaire voorzieningen. Met alle gevolgen van dien voor vrouwen, meisjes en kwetsbare mensen.

Volgens het FEB 2021 OCHA humanitarian situation report hebben de woestijnsprinkhanen in de meeste delen van Midden Shabelle, boerderijen, weiden en voederbomen vernietigd. Het resultaat hiervan is uitgermegelde grassland, verminderde productie van gewassen en verontreinigd watervoorraad.  Ook maakt men zich zorgen over de waterschaarste in districten als BuloBurto en Jowhar na een daling van het rivierpeil in Shabelle. Schatting is dat meer dan 27.000 binnenlandse ontheemden ernistig zijn getroffen door het te kort aan water, faciliteiten en ondersteuning voor watertransport in circa zeven steden in Jowhar en Balcad. De getroffen bevolkingsgroepen hebben dringend toegang tot schoon water, sanitatie en hygiëne nodig om de verspreiding van cholera-uitbaak en andere ziekten te voorkomen.   


Doelstelling

Het doel van KARDO is om 10.000 getroffen mensen toegang te geven tot drinkbaar water, sanitataire voorzieningen en hygiëne.