Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Water project


Stichting KARDO initieert verschillende projecren in West-Ethiopië. Een van de succesvolste projecten was een waterbeheersproject in de wijk Addadle van de Shabelle zone. Tijdens de uitvoering van dit project hebben een aantal gemeenschap ouderlingen evenals een paar vertegenwoordiges van de wijk, KARDO benaderd met de vraag of KARDO in staat is om het project voor Addadle te introduceren en replicieren aan hun naburige disctricten in Barrey. In Barrey was in 2014 een enorm te kort aan acuut en chronische watervoorzieningen. Daarbovenop is in de genoemde regio water buiten het regenseizoen schaars, waardoor de winning van schoon drinkwater zeer moeilijk is. Om de huidige toestand te verbteren heeft KARDO het plan ''Waterproject in districten Barrey'' geïnitieerd.

Doelstelling en resultaat

De belangrijkste doelen van het project waren de mensen voorzien van voldoende schoon en beschermd water. Dit is gerealiseerd door het bouwen en herstellen van traditionele ondiepe putten. Tevens is er een watercomité opgericht met daarbij een bijbehorende training voor de leden.