Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

VisserijprojectHuidige situatie
Voedselzekerheid is er weinig tot niet in Somalië. Het land kampt met extreme droogte met als gevolg een landelijke hongersnood. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen om op zoek te gaan naar voedsel.

Vlees is een populair voedselproduct in Somalië en wordt vaak gecombineerd met rijst. Denk hierbij aan geiten-, kamelen- en schapenvlees. Door de droogte is er veel vee omgekomen, met als gevolg dat ze in sommige gebieden schaars verkrijgbaar zijn. Hierdoor zijn de vleesprijzen behoorlijk gestegen.

Langs de kust gebieden is vis beschikbaar. Echter is niet iedereen hier bekend mee en door middel van dit project willen wij hier verandering in brengen. Door dit project kan vis een belangrijker alternatief worden voor dagelijkse maaltijden.


Projectinhoud
Stichting KARDO gaat in samenwerking met Kulmis fishery Cooperation Umbrella vis transporteren binnen Somalië. Er worden visverwerkingsactiviteiten opgezet in de regio Zuid Somalië. De vis wordt verwerkt, ingevroren, vervoerd naar Kiksmayo en omliggende steden. Vervolgens wordt de vis geleverd aan afnemers en verkocht aan lokale handelaren. Door middel van dit project wil KARDO het volgende realiseren:

  • Vormen van een visserij corporatie;

  • Bevorderen dat de corporatie financieel zelfredzaam wordt;

  • Stimuleren van onderlinge samenwerking;

  • Bevorderen dat meer mensen toegang krijgen tot visproducten;

  • Verbeteren an de sociaal economische positie van vissers en de regio.