Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Shabelle basisschool

Onderwijs, de sleutel voor ontwikkeling!


Het volgen van onderwijs is in Nederland vanzelfsprekend. Echter volgen talloze kinderen in de Hoorn van Afrika geen onderwijs en kunnen zelfs niet lezen of schrijven. Kinderen die wel naar school gaan leren te weinig of worden voorzien van lage onderwijskwaliteit. Om de onderwijsproblematiek in Gode zone op te lossen heeft Stichting KARDO in 2014 een plan ontwikkeld om de Shabelle bassischool uit te breiden.


Doelstelling en resultaat

Het doel van dit project was meer kinderen de mogelijkheid geven om onderwijs te volgen, wat leidt tot een hoger opleidingsniveau en op langertermijn een verbetering van de welvaart.

Door dit project heeft KARDO extra klaslokalen kunnen bouwen en benodigde materiaal (tafels, stoelen en schoolborden) kunnen aanschaffen. Tevens is de school voorzien van drie toiletten, waardoor men ook tijdens school-of werktijden naar de toilet kan. Dit was voorheen niet mogelijk. Om het onderwijsniveau te verbeteren zijn de leraren voorzien van een training en de ouders geïnformeerd over de rechten en plichten.