Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Jullie zijn niet alleen


In dit project willen wij een groep mensen in een van de armste wijken van Kismayo Jubbaland state (Zuid Somalië) informeren over het Corona virus en welke maatregelen zij moeten nemen om besmetting te voorkomen. Voorts krijgen zij training in hygiëne en gezondheid. Daarnaast zorgen wij voor een goede toegang tot water voor deze mensen en voldoende voedsel voor de meest getroffenen. De selectie van meest getroffen mensen wordt uitgevoerd door onze partnerorganisatie ter plekke.

Wij hebben nog niet alle financiële middelen om het project uit te voeren. Wilt u onze organisatie ondersteunen maak dan een bijdrage over op rekening NL87ABNA0400123800 t.n.v. Stichting Kardo onder vermelding van project Kismayo.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen