Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

KARDO heeft projecten lopen die in het teken staan van integratie, participatie, hulp en ontwikkeling. De organisatie biedt duurzame oplossingen voor armoede in Oost-Afrika en ontwikkelt programma’s die de Oost-Afrikaanse bevolking in Nederland empoweren.

Nederland
KARDO biedt ondersteuning bij integratie, participatie en emancipatie binnen de Nederlandse samenleving. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van onder andere:

  • Spreekuren;
  • Voorlichtingen;
  • Discussies;
  • Leerwerk trajecten;
  • Trainingen en cursussen;
  • Specifieke projecten.

Oost-Afrika
KARDO levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Oost-Afrika door het leveren van voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid, water en landbouw. De voornaamste doelen zijn:

  • Het verbeteren van de gezondheidssituatie in Oost-Afrika;
  • Het verbeteren van het onderwijsniveau;
  • Het creëren van een gender gebalanceerde samenleving.

Dit wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van verscheidene projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid, watervoorzieningen, landbouw en economische ontwikkelingen. Ook wordt het Nederlandse publiek op de hoogte gebracht van de situatie in Oost-Afrika en worden relaties opgebouwd en onderhouden. Dit zijn voornamelijk lokale overheidsorganisaties, deskundigen en sleutelfiguren in de verschillende landen waar wij actief zijn.