Skip to main content

De Verschilmakers

De Verschilmakers is een project in het leven geroepen door het Oranje Fonds om de jongeren participatie binnen vrijwilligersorganisaties te bevorderen.  Stichting Kardoaid is één van de geselecteerde vrijwilligersorganisaties die binnen 3 jaar dit mag gaan realiseren. Dit project is gestart in 2021 en loopt t/m eind 2024.

Achtergrond

Hier komt nog een tekst van KARDO AID.

Doelstelling

Hier komt nog een tekst van KARDO AID.

Uitvoering

Jaar 1

 • Het bereik onder  jongeren vrijwilligers vergroten;
 • Het bieden van een plek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen;
 • Het aan nemen van meer jongeren vrijwilligers.

Jaar 2

 • Het werven van een jongeren commissie;
 • Het begeleiden van jongeren vrijwilligers;
 • Autonomie creëren voor de jongeren vrijwilligers.

Jaar 3

 • De jongeren de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen;
 • De jongeren de mogelijkheid bieden om hun netwerk te verbreden;
 • Samenwerkingen aan gaan met andere vrijwilligers organisaties;
 • Kennis deling met andere vrijwilligers organisaties.

Projectinformatie

 • onderwerp
  integreren & participeren
 • status
  actief
 • startdatum
  1 januari 2021
 • einddatum
  31 december 2024


Links