Skip to main content

Activiteiten Migranten en Vluchteling in Zwolle en Omgeving

Inloopspreekuur

Deskundigheidsbevordering

Themabijeenkomsten

Dag van verbinding

Achtergrond

Inloopspreekuur vaak complexe vragen met problemen op verschillende terreinen Deskundigheidsbevordering voor spreekuur medewerkers om de vragen in het spreekuur goed te kunnen beantwoorden

Themabijeenkomsten informatie over maatschappelijke vraagstukken en thema’s waar veel mensen van de doelgroep tegen aan lopen. Zwaar en complex omdat het thema’s betreft waar zij moeilijk over praten

Dag van de verbinding bijeenkomsten om mensen met andere achtergronden bij elkaar te brengen en in gesprek te laten gaan. Lichte activiteit

Doelstelling

De doelgroep bestaat voornamelijk uit mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar oorspronkelijk komend uit verschillende landen in Oost Afrika en hun kinderen in verschillende leeftijd categorieën. Het zijn mannen en vrouwen met een laag opleiding niveau en afhankelijk van een uitkering. Hiervan is een groot aantal vrouwen alleenstaand met kinderen. Allen zijn woonachtig in Nunspeet

Inloopspreekuur 120 personen

Deskundigheidsbevordering 10 personen

Themabijeenkomsten 250 deelnemers

Dag van de verbinding 100 deelnemers

Uitvoering

 • Stichting Welzijn Zwolle en Bureau Inzicht zal een bijdrage leveren in het spreekuur en vrouwen activiteiten, Vluchtelingenwerk zal een bijdrage leveren in de themabijeenkomsten en dag van de Bureau Inzicht tenslotte…zal ondersteuning geven in de uitvoering en de eindrapportage opstellen.

Projectinformatie

 • onderwerp
  integreren & participeren, Educatie
 • status
  actief
 • startdatum
  1 januari 2024
 • einddatum
  1 juli 2025

 • Samenwerkende partners
 • Gemeente Zwolle