Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Samenstelling en beleidsplan KARDO


Bestuursleden conform stattuten:

Voorzitter:                            Dhr. Abdikadir Ali

Secretaris:                            Dhr. Nur Jama   

Penningmeester:                 Mevr. Hani Said Ahmed

Bestuurslid:                          Dhr. Mohamed Malo   

Het beleidsplan van KARDO en de samenstelling van de stichting zijn hieronder in afzonderlijke documenten weergegeven.