Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Over ons


KARDO is een non-profit en non-politieke organisatie die op 25 juli 2012 in Zwolle (Overijssel) is opgericht door een groep van Somalische vluchtelingen die zich zorgen maakte over de maatschappelijke positie en het isolement van hun doelgroep in de samenleving. Daarnaast willen zij een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in Oost-Afrika, waarbij men vooral gericht is op de landen Ethiopie, kenia, Somalië en Djibouti. Ook wil zij haar leden stimuleren een rol te spelen in de ontwikkeling van hun land van herkomst.


Doelstelling

Het doel van de organisatie is om onze achterban in Midden en Noord Nederland te ondersteunen in hun integratie, participatie en emancipatie binnen de Nederlandse samenleving.

 • Bevorderen van de integratie en participatie van Oost-Afrikaanse vluchtelingen in de samenleving;

 • Bestrijding van armoede door toeleiding tot de arbeidsmarkt en stimuleren van ondernemerschap;

 • Bevorderen van emancipatie van vrouwen;

 • Bestrijding huiselijk geweld;

 • Slaan van een brug tussen de Nederlandse en Afrikaanse gemeenschap.


Wij trachten deze doelstelling te realiseren door de volgende activiteiten:

 • Wekelijkse spreekuren;

 • Thema bijeenkomsten;

 • Discussie bijeenkomsten;

 • Leerwerk trajecten;

 • Trainingen en cursussen;

 • Specifieke projecten.