Skip to main content
14 april 2023

Jaarverslag 2022

categorie:

Jaarverslag 2022

Hierbij presenteren wij het jaarverslag van Stichting Kardoaid (KARDO) over het jaar 2022. Het is een
jaar geweest waarin wij veranderingen in de organisatie hebben doorgevoerd en onze
activiteiten die door de Corona op een laag pitje stonden weer opgepakt. Veel mensen
hadden daarbij veel behoefte aan ontmoeting die wij ook met een zekere regelmaat
hebben mogelijk gemaakt.

Wij hebben voorts een paar projecten kunnen uitvoeren gericht op kwetsbare mensen die
als gevolg van het virus ernstig in de knel waren gekomen. Tevens hebben wij
verschillende projecten ontwikkeld zowel in Nederland als in Somalië, Ethiopië en Kenya.
Voorts hebben wij hard gewerkt aan ons imago en hebben de fondswerving verbeterd.
In dit jaarverslag kunt u allereerst lezen welke ontwikkelingen zich in de organisatie
hebben voortgedaan. Daarna zullen wij een beschrijving geven van de projecten die wij
hebben uitgevoerd en ontwikkeld in zowel Nederland als Afrika. Tenslotte willen wij u nog
meenemen in onze plannen voor 2023.

Wij wensen u veel leesplezier.

Abdikadir Ali
Voorzitter