Skip to main content
18 maart 2021

Jaarverslag 2020

categorie:

Jaarverslag 2020

Een nieuw jaar, een nieuw jaarverslag: Stichting Kardoaid (KARDO) 2020.
Het is een lastig jaar voor onze organisatie geweest door de uitbraak van de Corona crisis waardoor
veel activiteiten geen doorgang konden vinden of slechts voor een beperkte groep mensen.

Wel hebben wij een paar projecten kunnen uitvoeren gericht op kwetsbare mensen die als
gevolg van het virus ernstig in de knel waren gekomen. Tevens hebben wij een aantal
projecten ontwikkeld zowel in Nederland als in Somalië, Ethiopië en Kenya. Wij hopen
hiermee in het begin van 2021 een start met de uitvoering te maken.

Voorts hebben wij hard gewerkt aan ons imago en hebben wij de fondswerving verbeterd.
In dit jaarverslag kunt u allereerst lezen welke ontwikkelingen zich in de organisatie hebben
voortgedaan. Daarna zullen wij een beschrijving geven van de projecten die wij hebben
uitgevoerd en ontwikkeld in zowel Nederland als Afrika. Tenslotte willen wij u nog
meenemen in onze plannen voor 2021.

Wij wensen u veel leesplezier

Abdikadir Ali, voorzitter Kaalmo Relief and Development Organisation