Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

ANBI status


KARDO is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Als donateur en/of bedrijf kan je hierdoor doneren met belastingvoordeel. Tevens hoeven wij geen belasting te betalen over geschekingen en nalatenschappen.