Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Visserijproject 2018

Voedselzekerheid is er weinig tot niet in Somalië. Het land kampt met extreme droogte met als gevolg een landelijke hongersnood. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen om op zoek te gaan naar voedsel.

Waterproject 2014/2015

Stichting KARDO initieert verschillende projecren in West-Ethiopië. Een van de succesvolste projecten was een waterbeheersproject in de wijk Addadle van de Shabelle zone.

Shabelle basisschool

Het volgen van onderwijs is in Nederland vanzelfsprekend. Echter volgen talloze kinderen in de Hoorn van Afrika geen onderwijs en kunnen zelfs niet lezen of schrijven.