Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

Kracht van Afrikaanse jongeren

Verschillende onderzoeken hebben inmiddels voldoende aangetoond dat de integratie van Afrikaanse vluchtelingen jongeren moeizaam verloopt. Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling waar wij een positieve bijdrage aan willen leveren.

Visserijproject

Voedselzekerheid is er weinig tot niet in Somalië. Het land kampt met extreme droogte met als gevolg een landelijke hongersnood. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen om op zoek te gaan naar voedsel.

Shabelle basisschool

Het volgen van onderwijs is in Nederland vanzelfsprekend. Echter volgen talloze kinderen in de Hoorn van Afrika geen onderwijs en kunnen zelfs niet lezen of schrijven.