Thoms A. Kampsstraat 101   8021 BL Zwolle |      038 - 453 811 88 

De verschilmaker

Stichting KARDO voert activiteiten uit in Zwolle en omliggende gemeentes gericht op integratie en participatie in de samenleving. De activiteiten breidde de laatste tijd sterk uit en hierdoor hebben wij veel behoefte aan nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers die momenteel bij onze organisatie werken zijn hoofdzakelijk mensen van middelbare leeftijd en ouder. Het is voor ons lastig om jonge vrijwilligers te vinden.

Maaltijden voor ouderen

Sinds begin maart 2020 heerst er een ernstig virus in Nederland: het Coronavirus. Als gevolg waarvan veel mensen besmet zijn geraakt en anderen zijn overleden. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen die veel invloed hebben op het leven van mensen.

Steuntje in de rug

In Zwolle en directe omgeving wonen er ruim 3.000 personen die oorspronkelijk uit Afrika komen en als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Dit betreft zowel eerste als tweede generatie personen. Velen van hen hebben hun weg in Nederland gevonden terwijl anderen nog hun plaats moeten vinden.

Uit cijfers van 2016 is gebleken dat ruim de helft van de bovengenoemde personen leeft in een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens.

Overstroming in Jowhar

Twee keer per jaar wordt Zuid-Somalië getroffendoor overstromingen als gevolg van zware regenvallen. Door de overstroming zijn 962 latrines, 38,147 hectare met diverse gewassen en 24 waterputten beschadigd. Er is voedsel onzekerheid onstaan, angst voor uitbrekende ziektes i.v.m. de hygiëne en malaria vanwege de toename van muggen.